Medlemsvatten

Bli medlem i Grycksbo Fiskeklubb och få förmånen att fiska gratis i nedanstående vatten.


Kostnad medlemsskap: 500kr för vuxen. Under 18 år 300kr.
Medlemsskap går endast att lösas på Grycksbo Handelsträdgård (Tansberget 3, Grycksbo, grycksbohandelstradgard.se

Medlem äger rätt att:
Fiska med ett fiskespö. Fånga två ädelfiskar per dag.
Angla/ismeta riktat efter gädda med maximalt 15st angeldon/ismetesspön, krok ska vara angnad med mört/abborre från samma vattensystem.
All gädda över 80cm ska ovillkorligen återutsättas.
All Abborre över 45cm ska ovillkorligen återutsättas.

Storbjursen
Här fiskar du från land, båt eller is. Två lånebåtar finns vid sjön. Sjön är öppen för fiske dygnet runt året runt. Utplantering av Röding eller Öring sker varje år, medelstorlek på utplanterad fisk är ca 1kg. Utöver Röding och Öring finner ni även fin Abborre, Lake, Gädda och Mört i sjön. Sjön är som djupast ca 26meter.

Nybodammarna
Här fiskar du från land, is eller medhavd båt.
Två konstgjorda dammar. Fiskarter: Gädda, Abborre och Mört.

Kalven
Här fiskar du från land, lånebåt eller is.
Fin Abborre, Gädda, Lake, Mört, Braxen.

Lill-Bjursen
Här fiskar du från land, lånebåt eller is.
Fin Abborre, Gädda, Lake, Mört, Braxen.